projektit

kohokohtia

Emme voi luotella kaikkia projekteja, varsinkaan yksityiskohtaisesti, mutta ohessa on muutamia esimerkkejä menneltä vuosilta.

Tämä vuosi on ollut erityinen jo pelkästään maailmanlaajuisen pandemian vuoksi. Olemme kuitenkin iloisia siitä, että meillä on ollut mahdollisuus työskennellä tänäkin vuonna monissa kiinnostavissa projekteissa ja olemme pääseet tutustumaan myös 3D-tulostuksen mahdollisuuksiin

Olemme myös työskennelleet kunnianhimoisen hankkeen parissa jossa pyritään hyödyntämään tehokkaasti polttopuutuotannon sivuvirtoja. Hanketta on tukenut apurahalla Satakunnan korkean teknologian säätiö.

10-litraisen keittimen modernisointi Aalto-yliopistolle.

Työskentelimme kristallisointiin liittyvässä projektissa johon toimitimme komponentteja ja ohjelmistot. Yhtenä mielenkiintoisena projektina oli vanhan mittalaitteen modernisointi. Laitteiston Windows 95 pohjainen ohjelmisto korvattiin uudella. Samassa yhteydessä melkoinen määrä ikääntynyttä elektroniikkaa poistettiin ja korvattiin yhdellä PLC:llä.

Meillä oli monia mukavia projekteja ja käytimme myös merkittävästi aikaa (teollisen) polttopuuntuotannon jälkikäsittelyprosessien suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä piti sisällään mm. kuljettimien ja tähtiseulan toteutukset. Haastavimpana osuutena oli ensimmäisen tietokoneohjatun lämpökuivurin suunnittelu ja rakentaminen.

Palasimme juurillemme sulautettujen järjestelmien pariin. Yksi näistä oli uFlow-laitteisto Aalto-yliopistoon. Tämä laite on suunniteltu mittaamaan erittäin pieniä kaasuvirtoja ja sen toteutus hoidettiin omaa tuotantoa olevalla modulaarisella rakennuskonseptilla.

Oli myös mukavaa päästä työskentelemään biokaasuun liittyvässä hankkeessa (tämä on yksi lempiaiheistani).

liquid sampler
Sampler installed next to the reactor.

Vuosi 2015 oli todellinen reaktoreiden vuosi Aalto-yliopistossa. Toimitimme komponentteja ja ohjelmistot kuhunkin reaktoriin. Yksi reaktori varustettiin myös meidän näytteenottolaitteella joka mahdollistaa automaattisen näytteiden keräilyn kokeen aikana.

Esittelimme tänä vuonna ensimmäisen version ePlatform-alustasta. Tämän työkalun avulla voimme tuottaa instrumentointiohjelmia kustannustehokkaasti. Pääsimme kokeilemaan tätä käytännössä kahden laboratoriomittakaavan laitteistossa Aalto-yliopistossa.